Yumuşak Atlama Minderleri

sokaklarda itfaiye merdiveninin uygulanamadığı ortamlarda kullanılabilen en mühim hayat kurtarıcıdır.Elektrik sisteminin bulunmadığı durumlarda kullanıcılarını binalardan tahliye etmek için pratik kurulabilen
Yastık, atlayan kişinin kinetik enerjisini % çeker veAtlama Yatağı atladığında vücudunun sıçramasına izin vermez. Hava tıpası otomatik olarak alt yastıktaki deliği birisi üstte birisi de altta olmak üzere iki katmandan oluşur.

ile şişip birinci atlamadan arkasından 30 saniye içinde yine hazır bir duruma gelmektedir. en çok 21 metreye kadar mahsur kalmış insanları kurtarmalarında kullanılacaktır. Bu
Atlama Yatağı, yangın ve benzeri acil hallerde çok katlı yapılardan kurtarma için kullanılacaktır.Kurtarma yastıkları bilhassa dar isteğe Bağlı Fanlı – Hava Tüplü